san marco suceava
Marcotherm primer

Marcotherm primer – fixativ mural diluabil în apă cu putere mare de acoperire pentru interior și exterior

MARCOTHERM PRIMER este un izolant diluabil în apă cu o putere mare de penetrare, indicat pentru impregnarea şi consolidarea suprafeţelor minerale interne şi externe.

Descriere Produs

Detalii produs

DESCRIERE

MARCOTHERM PRIMER este un izolant diluabil în apă cu o putere mare de penetrare, indicat pentru impregnarea şi consolidarea suprafeţelor minerale interne şi externe.
Fixativ cu putere mare de acoperire specific pentru sistemul termic MARCOTHERM.
Produsul pune în evidenţă prezenţa umidităţii reziduale ridicate a suportului, care nu ajunge la suprafaţă.
Fiind formulat cu polimeri dotaţi cu particule extrem de mici, în prezenţa suprafeţelor neomogene, stucaturilor, peticirilor, MARCOTHERM PRIMER uniformizează absorbţia suportului, creând ancorajul ideal pentru straturile ulterioare de finisaj.
MARCOTHERM PRIMER este adecvat ca fond pentru învelişuri groase, vopsele şi elemente decorative de natură minerală sau sintetică.
Colorat în mod adecvat cu ajutorul colorimetrului, MARCOTHERM PRIMER permite obţinerea unor învelişuri optime în ciclurile de zugrăvire cu tonalităţi intense şi vii.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
- Sistem termic cappotto Marcotherm.
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe din beton.
- Suprafeţe din ghips şi ghips carton.
- Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităţilor descrise în paragraful “PREGĂTIREA SUPORTULUI”.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: microemulsii cu miros redus
-Solvent: apă
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,25-1,35 kg/l
-Granulometrie medie: 0.125 mm
-Uscare (25 °C şi 65% U.R.): superficială în 30-40 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Sistem cappotto MARCOTHERM:
- După lipirea panourilor şi netezirea ulterioară aşteptaţi până la uscarea şi maturarea completă a masei de şpaclu, în circa 10 zile în condiţii optime
- Aplicaţi MARCOTHERM PRIMER conform modalităţilor descrise în indicaţiile de aplicare.
- Aplicaţi sistemul de vopsire cu produse de finisare din linia MARCOTHERM.
Suprafeţe tencuite, din ghips şi ghips carton:
- Asiguraţi-vă că suportul are un timp de maturare de cel puţin 28 de zile.
- Controlaţi starea de conservare. Suprafaţa trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceţi sau consolidaţi suprafaţa cu produse specifice.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescenţe prezente .
- În prezenţa zugrăvelilor vechi eliminaţi părţile care se exfoliază şi nu aderă perfect, iar straturile desprinse de zugrăveli în var sau tempera trebuie îndepărtate complet, spălând suprafaţa cu apă multă şi răzuind-o sau utilizând un aparat de spălat cu presiune.
- La interior nivelaţi neregularităţile suportului şi trataţi găurile, scorojelile, crăpăturile şi denivelările cu TAMSTUCCO 9400006 sau TAMSTUCCO POLVERE 9410110 sau STUCCOFACILE 9560019; curăţaţi stucaturile şi peticirile cu glaspapir.
- Sigilaţi fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Efectuaţi eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei perii.
-Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi aplicaţi MARCOTHERM PRIMER conform modalităţilor descrise în indicaţiile de aplicare.
- După cel puţin 2 ore aplicaţi produsul de finisare.
Suprafeţe din beton:
- Curăţaţi suprafeţele cu o perie şi eliminaţi eventualele straturi de zugrăveli vechi care se exfoliază.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminaţi părţile structurale de ciment cu aderenţă slabă.
- Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafaţă vor fi periate cu grijă şi tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.
- Refaceţi părţile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotropic anticontracţie fibroranforsat 9490140/130; efectuaţi nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticontracţie şi anticarbonatare 9490120.
-Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi aplicaţi MARCOTHERM PRIMER conform modalităţilor descrise în indicaţiile de aplicare.
- După cel puţin 2 ore aplicaţi produsul de finisare.

INDICAŢII PENTRU APLICARE 

-Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
-Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului superficial sau sub acţiunea directă a soarelui.
-Unelte: pensulă, rol.
-Nr. straturi: se aplică 1-2 straturi umed pe umed.
-Diluţie:
MARCOTHERM PRIMER va fi diluat cu 20 până la 50% apă, în funcţie de gradul de absorbţie al suportului.
-Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
-Consum indicativ: 8-10 mp/l. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu coloranţii COLORADO seria 548, până la maximum 5%.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. H: primeri fixativi (pe bază de apă): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
MARCOTHERM PRIMER Conţine max.: 30 g/l VOC
- Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare
- Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie şi mănuşi adecvate
- În caz de înghiţire consultaţi imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Fixativ mural cu putere mare de acoperire pentru exterior/interior
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică fixativul mural pe bază de apă MARCOTHERM PRIMER cod 4740019, pe bază de microemulsie, adecvat pentru impregnarea suporturilor murale, în cantităţile determinate de gradul de absorbţie al suportului.
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Marcotherm primer – fixativ mural diluabil în apă cu putere mare de acoperire pentru interior și exterior”