san marco suceava
Facciavista pro

Facciavista pro – protector consolidant pentru materiale pietroase, transparent, incolor, pe bază de siloxani și acrilați

FACCIAVISTA PRO este un produs pe bază de răşini acrilice şi polisiloxani caracterizat printr-o putere mare de penetrare a suportului şi o putere de consolidare care protejează şi fereşte suportul de dezagregarea diferitelor tipuri de suprafeţe minerale. 

Descriere Produs

Detalii produs

DESCRIERE

FACCIAVISTA PRO este un produs pe bază de răşini acrilice şi polisiloxani caracterizat printr-o putere mare de penetrare a suportului şi o putere de consolidare care protejează şi fereşte suportul de dezagregarea diferitelor tipuri de suprafeţe minerale.
FACCIAVISTA PRO împiedică atât fărâmiţarea progresivă a materialului de construcţie, provocată de alternanţa îngheţ/dezgheţ, cât şi formarea petelor albicioase inestetice provocate de sărurile hidrosolubile din ziduri.
Datorită naturii sale chimice, FACCIAVISTA PRO nu modifică permeabilitatea suportului şi înviorează nuanţa culorii; reacţionând cu componenţii minerali, acesta creează o zonă hidrofobă care nu permite absorbţia apei şi, în consecinţă, apariţia sărurilor şi eflorescenţelor la
suprafaţă.

INDICAŢII DE UTILIZARE

FACCIAVISTA PRO este indicat pentru protecţia suprafeţelor verticale interioare şi exterioare, în orice condiţie de expunere climatică şi ambientală.
- Poate fi aplicat pe suporturi minerale şi pietroase absorbante, suprafeţe din beton, beton celular, ciment armat, calcar şi gresie, tencuieli şi cărămizi aparente.
- Nu poate fi aplicat pe zugrăveli vechi, învelişuri organice şi ghips.
- Nu poate fi aplicat pe suporturi neabsorbante (marmură lucioasă, granit).

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimeri siloxanici modificaţi şi răşini acrilice
-Solvent: distilaţi de petrol
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,80 ± 0,04 kg/l
-Aspect: lichid transparent
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după circa 12 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţe din material pietros sau cărămizi:
- Curăţaţi şi ştergeţi de praf suprafeţele; în prezenţa patinei de murdărie, cruste superficiale, scorojeli, etc., se recomandă curăţarea suportului prin spălare, hidrosablare, microsablare sau curăţare chimică. Se recomandă efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai eficiente metode şi tipuri de curăţare.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu COMBAT 222 Detergent 4810222 şi cu COMBAT 333 asanator 4810333 (vezi fişele tehnice respective).
- Pe suportul uscat aplicaţi 2 straturi de FACCIAVISTA PRO.

INDICAŢII PENTRU APLICARE

- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului superficial sau sub acţiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă.
- Nr. straturi: 1-2.
- Produs pregătit pentru utilizare; pe suporturi puţin absorbante se recomandă diluarea sa cu 15-20% Diluente Sintetico 5210011.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată cu Diluant Sintetic 5210011 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 2-4 mp/l per strat pe suporturi cu porozitate medie. Este indicată efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.
- Protejaţi (acoperiţi) suprafeţele din sticlă, ceramică şi materiale plastice.

COLORAREA

Produsul este furnizat incolor.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri ferite de umiditate.
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 1 an de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. H: primeri fixativi (pe bază de solvent): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)
FACCIAVISTA PRO Conţine max.: 750 g/l VOC
nociv – periculos pentru mediu
-inflamabil.
-toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung pentru mediul acvatic
-nociv: poate afecta plămânii în caz de înghiţire.
-expunerea la vapori poate provoca uscarea şi crăparea pielii.
-inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi vertij.
-nu păstraţi în apropierea alimentelor, mâncare pentru animalelor sau băuturilor.
-nu respiraţi vaporii
-Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare.
-în caz de incendiu utilizaţi extinctoare cu spumă, pulbere chimică sau CO2 – nu utilizaţi apă
-Nu aruncaţi în mediul înconjurător. Vezi instrucţiunile speciale / fişele informative de siguranţă.
-în caz de înghiţire, nu provocaţi voma: consultaţi imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
-a nu se lăsa la îndemâna copiilor
-conţine: naftă (petr.) grea hidrodesulfurată
-Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare

REZUMAT DE CAPITOL

Consolidant acril-siloxanic hidrofug.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică agentul de consolidare siloxanic FACCIAVISTA PRO cod. 0730230, pe bază de polimeri siloxanici şi răşini acrilice dizolvate în solvent, adecvat pentru protecţia suprafeţelor minerale şi materialelor pietroase, cu efect de consolidare pe
suporturile fărâmicioase.
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât
condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

 

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Facciavista pro – protector consolidant pentru materiale pietroase, transparent, incolor, pe bază de siloxani și acrilați”