san marco suceava
Solvesil

Solvesil – protector hidrofug siloxanic pentru interior și exterior

SOLVESIL este un produs pe bază de polimeri, clasa polisiloxani, nu generează peliculă, rezistent la substanţe alcaline şi la agenţii atmosferici. Pentru caracteristicile sale este indicat pentru protecţia hidrofugă a diverse tipuri de suprafeţe minerale.

Descriere Produs

Detalii produs

DESCRIERE

SOLVESIL este un produs pe bază de polimeri, clasa polisiloxani, nu generează peliculă, rezistent la substanţe alcaline şi la agenţii atmosferici. Pentru caracteristicile sale este indicat pentru protecţia hidrofugă a diverse tipuri de suprafeţe minerale.
Produsul, marcat CE, este în conformitate cu norma EN 1504-2 care stabileşte cerinţele caracteristicilor tehnice a produselor pentru repararea şi protejarea structurilor din beton.
SOLVESIL pătrunde în suport reducând în mod drastic absorbţia de apă a suprafeţelor, menţinând neschimbate gradul de transpiraţie şi aspectul original al zidurilor.
SOLVESIL împiedică atât degradarea progresivă a construcţiei, provocată de alternarea de îngheţ şi dezgheţ, cât şi formarea de pete albicioase inestetice datorate sărurilor solubile în apă extrase din ziduri.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Destinaţia de utilizare a SOLVESIL sunt suprafeţele verticale interioare şi exterioare, în orice condiţii de expunere climatică şi ambientală.
Poate fi aplicat pe suporturi minerale şi pietroase absorbante, suprafeţe din beton, beton celular, ciment armat, calcar şi gresie, tencuieli şi cărămizi aparente.
- Nu poate fi aplicat pe zugrăveli vechi sau învelişuri organice.
- Nu poate fi aplicat pe suporturi neabsorbante (marmură lucioasă, granit) şi ghips.

VOPSIRE ULTERIOARĂ: Nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare de vopsea.

CARACTERISTICI TEHNICE 

-Natura liantului: Oligomer alchil-polisiloxanic.
-Solvent: mixtură de hidrocarburi alifatice.
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0.80±0.05 kg/l.
-Aspect: lichid transparent.
-Uscare (25 °C şi 65% U.R.): totală după 24 ore
Caracteristicile tehnice aferente marcajului CE
*Clasificare UNI EN 1504-2: protecţie împotriva riscurilor de pătrundere (PI) – impregnare hidrofugă (H) – sistem de certificare de conformitate 4 – date referitoare la beton.
*Adâncime de pătrundere UNI EN 1504-2 macheta 3 nr.19: clasa I (<10 mm)
*Absorbţia de apă şi rezistenţă la substanţe alcaline UNI EN 13580: <7,5% faţă de netratat; <10% după imersarea în soluţii bazice.
*Viteză de uscare pentru impregnarea hidrofugă UNI EN 13579: clasă I (>30%)

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţe din material pietros sau cărămizi:
- Curăţaţi şi ştergeţi de praf suprafeţele; în prezenţa patinei de murdărie, cruste superficiale, scorojeli, etc., se recomandă curăţarea suportului prin spălare, hidrosablare, microsablare sau curăţare chimică. Se recomandă efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai eficiente metode şi tipuri de curăţare.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu COMBAT 222 detergent 4810222 şi cu COMBAT 333 asanator 4810333 (vezi fişele tehnice respective).
- Pe suportul uscat aplicaţi SOLVESIL în mai multe straturi, umed pe umed, până la saturare.

INDICAŢII PENTRU APLICARE

- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului superficial sau sub acţiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, pistol cu presiune scăzută.
- Diluţie: pregătit pentru utilizare.
- În aplicările cu pistolul utilizaţi injectoare de 1,2-1,4 mm diametru şi presiuni de 2-2,5 kg/mp.
- Nr. straturi: produsul va fi aplicat în mai multe straturi, umed pe umed, până la saturare, evitând scurgerea produsului.
- produsul îşi exercită acţiunea de hidrofugare după o zi de la aplicare.
- Protejaţi suprafeţele tratate împotriva ploii timp de cel puţin 24 de ore de la aplicare.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010.
- Consum indicativ: variabil în funcţie de gradul absorbţie al suportului. Se recomandă fectuarea de teste preliminare.
Consumuri indicative:
Beton 0,25-0,4 l/mp
Pietre naturale 0,3-1,2 l/mp
Cărămizi aparente 0,6-1,0 l/mp
Tencuieli min. 0,5-0,8 l/mp

COLORAREA

Produsul este disponibil incolor.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 18 luni

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Nu intră sub incidenţa Directivei 2004/42/CE
Inflamabil / toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pentru mediul acvatic pe termen lung. / nociv: poate afecta plămânii în caz de înghiţire. / expunerea la vapori poate provoca uscarea şi crăparea pielii. / inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi vertij. / a nu se lăsa la îndemâna copiilor. / nu respiraţi vaporii / Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare. / utilizaţi doar în locuri bine ventilate. / în caz de înghiţire consultaţi imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
Conţine: naftă (petr.) grea hidrodesulfurată
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de
siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector hidrofug siloxanic clasificat conform UNI EN 1504-2 (PI) protecţie împotriva riscurilor de pătrundere - (H) impregnare hidrofugă.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică protectorul hidrofug siloxanic SOLVESIL 0770002, pe bază de polimeri alchilpolisiloxanici dizolvaţi în solvent, adecvat pentru hidrofugarea şi protecţia suporturilor murale absorbante interioare şi exterioare, în cantitatea determinată de gradul de absorbţie al suportului.
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât
condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Solvesil – protector hidrofug siloxanic pentru interior și exterior”