san marco suceava
Vernice acrilica

Vernice Acrilica – protector transparent pentru materiale pietroase

VERNICE ACRILICA este un protector transparent pe bază de răşini acrilice în soluţie, caracterizat printr-o elasticitate ridicată, putere de consolidare, hidrofug, cu o rezistenţă optimă la agenţii chimici şi atmosferici.

Descriere Produs

Detalii produs

DESCRIERE

VERNICE ACRILICA este un protector transparent pe bază de răşini acrilice în soluţie, caracterizat printr-o elasticitate ridicată, putere de consolidare, hidrofug, cu o rezistenţă optimă la agenţii chimici şi atmosferici.
VERNICE ACRILICA este un produs consolidant studiat în mod special pentru protejarea materialelor pietroase de distrugerile provocate de poluarea atmosferică.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
-materiale pietroase calcaroase, marmură şi pietre puţin poroase;
-cărămizi expuse;
-Suprafeţe din beton;
Produsul poate fi utilizat în lucrări de restaurare şi întreţinere a edificiilor de epocă.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: Răşini metacrilice reversibile
-Solvent: hidrocarburi aromatice
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,90 ± 0,05 kg/l
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 72 ± 16 cps la 25 °C (vâscozimetru rotaţional Brookfield)
-Strălucire UNI EN ISO 2813:
8220230 lucios: >80, unghi de măsurare 60°
8220238 satinat: 50±5, unghi de măsurare 85°
-Uscare (la 25°C şi 65% U.R.): superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 24 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţe din material pietros sau cărămizi:
- Curăţaţi şi ştergeţi de praf suprafeţele; în prezenţa patinei de murdărie, cruste superficiale, scorojeli, etc., se recomandă curăţarea suportului prin spălare, hidrosablare, microsablare sau curăţare chimică.Se recomandă efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai
eficiente metode şi tipuri de curăţare.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Pe suportul uscat aplicaţi 2 straturi de VERNICE ACRILICA conform modalităţilor indicate.

INDICAŢII PENTRU APLICARE 

- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%.
- Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului superficial sau sub acţiunea directă a soarelui.
- Nr. straturi: cel puţin 2 straturi.
- Unelte: pensulă, pistol.
- Diluţie: de la 0 la 20% cu Dil. Sintetico 5210011 sau Dil. per Smalti Rapidi 5070712, în funcţie de gradul de absorbţie al suportului.
- În aplicările pe suporturi pietroase sau cărămizi aplicaţi produsul în 2 straturi, la interval de cel puţin 12 ore.
În anumite cazuri, în funcţie de natura şi consistenţa suportului, poate fi necesară o diluare ulterioară, ce va fi stabilită printr-o probă practică preliminară. Pentru această utilizare este necesară o autorizare prealabilă din partea autorităţilor teritoriale care deţin custodia respectivelor bunuri culturale.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu Dil. Sintetico 5210011 sau Dil. per Smalti Rapidi 5070712.
- Consum indicativ: 4-6 mp/l în 2 straturi.
Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este disponibil incolor, în versiunea lucioasă cod. 8220230 şi satinată cod. 8220238

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. H: primeri fixativi (pe bază de solvent): 750 g/l (2007)/ 750 g/l (2010)
VERNICE ACRILICA Conţine max.: 750 g/l VOC
-inflamabil.
-iritant pentru căile respiratorii.
-toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
-Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare.
-a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
-nu respiraţi vaporii.
-Nu aruncaţi în mediul înconjurător. Vezi instrucţiunile speciale / fişele informative de siguranţă.
-în caz de înghiţire, nu provocaţi voma: consultaţi imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
-în cazul unei ventilaţii insuficiente, utilizaţi un aparat respiratoriu adecvat.
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat în conformitate cu normele de igienă şi siguranţă în vigoare;
după utilizare nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi reziduurile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector transparent pentru materiale pietroase.
Pe suporturi pregătite dinainte se aplică protectorul transparent pentru materiale pietroase VERNICE ACRILICA cod. 8220230/238, pe bază de răşini metacrilice în soluţie, specific pentru protecţia materialelor pietroase.
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât
condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Vernice Acrilica – protector transparent pentru materiale pietroase”