san marco suceava
classic (4)
classic (1)classic (3)classic (4)

Classic – invelis decorativ pentru exterioare acrilic cu modificare siloxanica

CLASSIC este un înveliş decorativ semilucios care
permite obţinerea unui efect estetic rafinat, similar unui
“stuc” care conferă un aspect deosebit lucrărilor murale
externe ale edificiilor. Realizează o suprafaţă perfect
netedă, cu nuanţe cromatice elaborate, ce diferă în funcţie
de tehnica şi abilităţile celui care le aplică, CLASSIC este
adecvat atât pentru punerea în valoare a suprafeţelor mari
şi a pereţilor/faţadelor, cât şi pentru evidenţierea
elementelor arhitectonice speciale precum coloane,
arcade, cornişe, etc.

Classic se aplică într-un strat, cu un consum mediu de 1-1,4 kg/m².
Scule: gletieră de inox.

Categorie: .

Descriere Produs

DESCRIERE DETALIATĂ

DESCRIERE

CLASSIC este un înveliş decorativ semilucios care permite obţinerea unui efect estetic rafinat, similar unui “stuc” care conferă un aspect deosebit lucrărilor murale externe ale edificiilor. Realizează o suprafaţă perfect netedă, cu nuanţe cromatice elaborate, ce diferă în funcţie de tehnica şi abilităţile celui care le aplică, CLASSIC este adecvat atât pentru punerea în valoare a suprafeţelor mari
şi a pereţilor/faţadelor, cât şi pentru evidenţierea elementelor arhitectonice speciale precum coloane, arcade, cornişe, etc.
Pe bază de liant acrilic cu modificare siloxanică, CLASSIC creează un înveliş cu un nivel scăzut de absorbţie a apei, o elasticitate ridicată, permeabilitate bună şi aderenţă la suport, extrem de rezistent la agenţii atmosferici. CLASSIC poate fi utilizat ca înveliş decorativ chiar şi pentru interioare.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

 • Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
 • Suprafeţe de beton.
 • Suprafeţe din ghips şi ghips carton
 • Zugrăveli şi învelişuri vechi de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
 • Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităţilor descrise în paragraful ‘PREGĂTIREA SUPORTULUI’.
Nu aplicaţi pe suporturi proaspete sau de natură alcalină, aşteptaţi un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

CARACTERISTICI TEHNICE

 • Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă cu modificare siloxanică
 • Solvent: apă
 • Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: 1.87±0,05 kg/l
 • Vâscozitate UNI 8902: 360000 ± 40000 cps la 25 °C (vâscozimetru rotaţional Brookfield)
 • Permeabilitate la apă în stare lichidă UNI EN 1062-3: medie, w=0,20 kg/m²h^0,5
 • Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): completă după 24 ore (poate varia în funcţie de grosimea aplicată).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.

 • În prezenţa mucegaiului, trataţi suprafaţa cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Pentru a împiedica formarea mucegaiului pe zidul respectiv, aditivaţi vopseaua diluabilă cu apă cu igienizatorul COMBAT 111 cod 4810111 pentru aplicaţii externe sau cu COMBAT 444 cod 4810444 pentru aplicaţii interne.
 • Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescenţe prezente şi părţile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminaţi complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
 • Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei perii.

Suprafeţe tencuite, din ghips şi ghips carton:

 • la interior nivelaţi neregularităţile suportului şi trataţi găurile, scorojelile, crăpăturile şi denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Curăţaţi stucaturile şi peticirile cu glaspapir.
 • Sigilaţi fisurile cu produse de sigilare adecvate.
 • Efectuaţi eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport. Pe suprafeţe curate şi uscate aplicaţi: la interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. La exterior şi la interior, în prezenţa straturilor de grosime redusă de tempera vechi sau de zugrăveli fărâmicioase aplicaţi un strat de izolant fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
 • Aplicaţi produsul CLASSIC.

Suprafeţe din beton:

 • Eliminaţi părţile structurale de ciment cu aderenţă slabă.
 • Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafaţă vor fi periate cu grijă şi tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.
 • Refaceţi părţile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotropic anticontracţie fibroranforsant 9490140/130; efectuaţi nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticontracţie şi anticarbonatare 9490120.
 • Pe suprafeţe curate şi uscate aplicaţi: la interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. La exterior şi la interior, în prezenţa straturilor de tempera vechi sau de zugrăveli fărâmicioase de grosime redusă aplicaţi un strat de izolant fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
 • Aplicaţi produsul CLASSIC.

*(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultaţi fişa tehnică corespunzătoare).

INDICAŢII PENTRU APLICARE

 • Condiţii de mediu şi suport:
  • Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
  • Umiditatea relativă a mediului: <75%
  • Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
  • Umiditatea suportului: <10%
 • Unelte: drişcă de inox pentru nivelarea de fond şi finisaj.
 • Nr. straturi: 3 straturi de produs (2 straturi de fond + 1 pentru finisaj).
 • Aplicaţi cu drişca din inox unul sau mai multe straturi de produs, nivelând pentru a obţine o suprafaţă netedă şi uniformă.
 • Aşteptaţi 3-4 ore între aplicări.
 • După câteva minute este posibilă realizarea şlefuirea apăsând de mai multe ori şpaclul pe suprafaţă cu mişcări semicirculare.-Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
 • Consum indicativ: 1-1,4 kg/mp pe tencuială nedrişcuită; 0,4-0,6 kg/mp pe suprafeţe netede.

COLORAREA

Culoarea poate fi obţinută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie şi cu coloranţii COLORADO seria 548.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele mici de nuanţă.
În intervenţiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialele de aceeaşi marcă de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forţă majoră, este indispensabilă continuarea cu o nouă marcă pe acelaşi perete, nu uniţi culorile. Pentru racord, utilizaţi eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeţei, plinte, muchii, şanţuri sau altele.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. L: vopsele cu efecte decorative (pe bază de apă): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)
CLASSIC Conţine max: 100 g/l VOC
Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare; după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţile ca deşeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizaţi în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu
ochii, spălaţi imediat cu multă apă. În caz de înghiţire, consultaţi imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare, în cursurile de apă şi pe pământ. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL 

Înveliş decorativ semilucios pentru exterior. Aplicaţi pe fonduri pregătite dinainte învelişul decorativ semilucios pentru exterior CLASSIC seria 9420219, pe bază de copolimer stiren-acrilic în emulsie apoasă, în mai multe straturi, în cantităţile determinate de gradul de absorbţie al suportului şi de efectul estetic dorit.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică. 

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Classic – invelis decorativ pentru exterioare acrilic cu modificare siloxanica”