san marco suceava
Stucco-Veneziano_2
stucco_venezianoimg8619034A.TIFstucco_02Stucco-Veneziano_2stucco-veneziano1stvenMareVenedik VideoGrasselloDiCalce-T227-10663-a

Stucco veneziano – invelis decorativ sintetic lucios pentru interior

Produsul STUCCO VENEZIANO este un înveliş mural
pentru interioare, care permite obţinerea unui finisaj
decorativ unic întrucât aminteşte de stucaturile prezente în
vechile palate din Veneţia.
Chiar dacă metodele de aplicare sunt comune, produsul
pus în operă este întotdeauna diferit, fiind caracterizat de
nuanţe şi efecte care depind de abilităţile decoratorului.
Pe lângă suprafeţele plane, STUCCO VENEZIANO mai
poate fi aplicat pe elemente arhitectonice speciale, precum
cornişe şi coloane.

Stucco veneziano se aplică în general în cel puţin 3 straturi, cu un consum mediu de 1-1,4 kg/m2 pentru efectul final pe tencuială gletuită şi 0,4-0,6 kg/m2 pentru finisare.

Scule: gletieră inox.

Categorie: .

Descriere Produs

DESCRIERE DETALIATĂ

DESCRIERE

Produsul STUCCO VENEZIANO este un înveliş mural pentru interioare, care permite obţinerea unui finisaj decorativ unic întrucât aminteşte de stucaturile prezente în vechile palate din Veneţia. Chiar dacă metodele de aplicare sunt comune, produsul pus în operă este întotdeauna diferit, fiind caracterizat de nuanţe şi efecte care depind de abilităţile decoratorului.

Pe lângă suprafeţele plane, STUCCO VENEZIANO mai poate fi aplicat pe elemente arhitectonice speciale, precum cornişe şi coloane.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

 • Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
 • Suprafeţe din beton.
 • Suprafeţe din ghips şi ghips carton.
 • Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
 • Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
 • Suprafeţe din lemn compozit etc.

Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităţilor descrise în paragraful “PREGĂTIREA SUPORTULUI”.
Nu aplicaţi pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

 • Natura liantului: copolimer acrilic modificat
 • Solvent: apă
 • Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1.70-1,80 kg/l.
 • Vâscozitate: consistenţă păstoasă
 • Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială după 3 ore, poate fi şmirgluit şi acoperit cu straturi ulterioare de vopsea după 5 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţe tencuite, din ghips şi ghips carton:

 • Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi maturat. Dacă este necesar, refaceţi sau consolidaţi suportul cu produse specifice.
 • În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
 • Eliminaţi prin periere sau spălare eventualele eflorescenţe prezente şi părţile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminaţi complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
 • Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei perii.
 • Nivelaţi neregularităţile suportului şi trataţi găurile, scorojelile, crăpăturile şi denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilaţi fisurile cu produse de sigilare adecvate.
 • Curăţaţi stucaturile şi peticirile cu glaspapir; eliminaţi praful.
 • Efectuaţi eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
 • Fixaţi cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. În general, pe suprafeţe care se fărâmiţează, în prezenţa unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizaţi izolantul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
 • În prezenţa unor suprafeţe neomogene, cu prezenţa unor straturi vechi de vopsea, stucaturi, peticiri, uniformizaţi suportul cu fixativul diluabil în apă opac MARCOTHERM PRIMER Cod. 4740019.
 • Aplicaţi STUCCO VENEZIANO conform modalităţilor descrise în indicaţiile de aplicare.

*(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultaţi fişa tehnică corespunzătoare).

Suprafeţe din lemn masiv şi stratificat:

 • Curăţaţi uşor cu glaspapir pentru a elimina fibrele de lemn desprinse.
 • Eliminaţi eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază şi şlefuiţi toate suprafeţele vopsite deja.
 • Eliminaţi eventualele răşini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
 • Chituiţi imperfecţiunile cu stuc sintetic. Curăţaţi cu glaspapir stucaturile şi eliminaţi praful.
 • Pe suportul uscat şi curat, aplicaţi 1-2 straturi de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
 • Aplicaţi apoi STUCCO VENEZIANO conform modalităţilor descrise în indicaţiile de aplicare.
 • Fiţi atenţi la tratarea lemnului bogat în tanin precum castanul, pot apărea la suprafaţă pete întunecate.

INDICAŢII PENTRU APLICARE

 • Condiţii de mediu şi suport:
  • Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
  • Umiditatea relativă a mediului: <75%
  • Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
  • Umiditatea suportului: <10%
 • Unelte: drişcă din oţel pentru nivelarea de fond, şpacluri din oţel de diferite mărimi pentru stratul de finisare.
 • Nr. straturi: 3 straturi de produs (2 straturi de fond + 1 pentru finisaj) în funcţie de porozitatea suportului.
 • Aplicaţi cu o drişcă din oţel unul sau mai multe straturi de produs, nivelând pentru a obţine o suprafaţă netedă şi uniformă.
 • Aşteptaţi 5 ore între o aplicare şi cealaltă, curăţând de fiecare dată cu hârtie abrazivă.
 • Aplicaţi cu şpaclul din oţel stratul de finisare. Această operaţiune poate fi efectuată luând cantităţi mici de produs şi întinzându-l cu şpaclul cu mişcări rapide şi hotărâte.
 • După 5 minute, acesta poate fi netezit, trecând cu şpaclul de mai multe ori pe suprafaţă, cu mişcări semicirculare, şi apăsând.
 • Pentru ca finisajul să aibă un grad cât mai mare de strălucire, se recomandă şlefuirea cu o hârtie abrazivă extrem de fină (ex. M-1500) similară celei utilizate de fabricanţii de caroserii, repetând apoi procedura de şlefuire cu ajutorul şpaclului din oţel.
 • Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
 • Nu se recomandă acoperirea cu ceară sau produse similare, întrucât în timp acestea tind să anuleze caracteristicile care conferă valoare produsului.
 • Consum indicativ: 1-1,4 kg/mp pentru finisare pe tencuială nedrişcuită; 0,4-0,6 kg/mp pentru finisare pe suprafeţe netede precum ghips şi ghips carton.

COLORAREA

Culoarea poate fi obţinută cu ajutorul sistemului colorimentric Marcromie şi cu coloranţii COLORADO seria 548.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele mici de nuanţă.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)
STUCCO VENEZIANO conţine max.: 150 g/l VOC
Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare; după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţile ca deşeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizaţi în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă. În caz de înghiţire, consultaţi imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta.Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare, în cursurile de apă şi pe pământ.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Înveliş decorativ lucios pentru interior. Pe fonduri pregătite dinainte se aplică învelişul decorativ lucios pentru interior STUCCO VENEZIANO seria 943 pe bază de copolimer acrilic modificat, în mai multe straturi, în cantităţile determinate de gradul de absorbţie al suportului şi de efectul estetic dorit.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică. 

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Stucco veneziano – invelis decorativ sintetic lucios pentru interior”