san marco suceava
velature1
20130926162941_964786_566794296699276_193745458_o20130926162942_923135_566794306699275_554114072_nimages3rilfessi-212velaturevelature1Velature-A625velMare

Velature – protector decorativ siloxanic antialge cu efect antichizat pentru exterior si interior

VELATURE este un protector mural pentru exterior şi
interior pe bază de polimeri siloxanici modificaţi şi aditivi
speciali care conferă produsului o permeabilitate optimă,
acesta fiind totodată puternic hidrofug, având o rezistenţă
excelentă la exterior şi la agenţii agresivi prezenţi în
atmosferă.

VELATURE este indicat pentru protejarea şi decorarea
suprafeţelor murale ale edificiilor de interes arhitectonic, în
restaurarea centrelor istorice şi la completarea sistemului
de asanare dezumidificator, atunci când este dorit un
aspect estetic antichizat.

Categorii: , .

Descriere Produs

DESCRIERE DETALIATĂ

DESCRIERE

VELATURE este un protector mural pentru exterior şi interior pe bază de polimeri siloxanici modificaţi şi aditivi speciali care conferă produsului o permeabilitate optimă, acesta fiind totodată puternic hidrofug, având o rezistenţă excelentă la exterior şi la agenţii agresivi prezenţi în atmosferă.

Utilizarea produsului VELATURE, aplicat peste NEPTUNUS BIANCO 3800019 sau peste NEPTUNUS RIEMPITIVO 3820019 sau îndeosebi peste DECORFOND 3880019 pentru aplicări interioare permite obţinerea unor efecte cromatice similare tencuielilor antice.

Împreună cu sistemul NEPTUNUS, VELATURE reprezintă o soluţie alternativă inovativă la produsele minerale, deoarece permite obţinerea unor efecte estetice foarte plăcute cu performanţe precum o rezistenţă remarcabilă, fără inconvenientele vopselelor pe bază de var sau silicaţi.

VELATURE a fost formulat respectând Teoria lui Kuenzle, care stabileşte că tencuielile externe trebuie să satisfacă următorii parametri:

 • Absorbţie a apei W<0,5 kg/m²h^0.5
 • Rezistenţă la difuziunea vaporilor Sd<2m
 • Produs de W x Sd <0,1

VELATURE este indicat pentru protejarea şi decorarea suprafeţelor murale ale edificiilor de interes arhitectonic, în restaurarea centrelor istorice şi la completarea sistemului de asanare dezumidificator, atunci când este dorit un aspect estetic antichizat.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suporturi vopsite cu NEPTUNUS s. 380 sau NEPTUNUS RIEMPITIVO s. 382; la interior, utilizaţi ca fond produsul specific DECORFOND 3880019.

 • Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
 • Suprafeţe din beton.
 • Suprafeţe din ghips şi ghips carton.
 • Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
 • Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităţilor descrise în paragraful “PREGĂTIREA SUPORTULUI”.
Nu aplicaţi pe suporturi proaspete.
Produs specific pentru completarea ciclurilor protectoare pentru tencuieli de tip difuziv sau dezumidificant.

CARACTERISTICI TEHNICE

 • Natura liantului: Copolimeri siloxanici modificaţi
 • Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0,05 Kg/l
 • Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 14400 ± 2400 cps la 30 °C (vâscozimetru rotaţional Brookfield)
 • Rezistenţă la substanţe bazice UNI 10795: rezistent
 • Permeabilitate la vaporii de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată, Sd=0,08 m
 • Permeabilitate la apă în stare lichidă UNI EN 1062-3: scăzută, w<0,10 kg/m²h^0,5
 • Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială într-o 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

 • Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi maturat. Dacă este necesar, refaceţi sau consolidaţi suportul cu produse specifice.
 • În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
 • Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescenţe prezente şi părţile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminaţi complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
 • Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei perii.

Suprafeţe tencuite, din ghips şi ghips carton:

 • Nivelaţi neregularităţile suportului. Găurile, scorojelile, crăpăturile şi denivelările aflate la interior pot fi tratate cu TAMSTUCCO 9400006 sau TAMSTUCCO POLVERE 9410110; la exterior se pot efectua nivelări cu BETOMARC 9450150 sau RASAMIX 9440160 sau RASOMARC 9500150, în funcţie de tipul de suport.
 • Atât la interior, cât şi la exterior, fisurile trebuie lărgite în mod adecvat şi umplute cu ipsos sau produse analoage.
 • Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi aplicaţi: La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicaţi izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat. Pe suprafeţe exterioare sau interioare, în prezenţa straturilor de grosime redusă de tempera vechi sau de zugrăveli fărâmicioase aplicaţi un strat de izolant fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
 • Aplicaţi la interior 1-2 straturi din fondul specific DECORFOND 3880019; la exterior 2 straturi de NEPTUNUS s. 380 sau NEPTUNUS RIEMPITIVO s. 382.
 • La uscarea completă a fondului (după cel puţin 6 ore) aplicaţi VELATURE.

Suprafeţe din beton:

 • Eliminaţi părţile structurale de ciment cu aderenţă slabă.
 • Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafaţă vor fi periate cu grijă şi tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.
 • Refaceţi părţile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotropic anticontracţie fibroranforsat 9490140/130; efectuaţi nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticontracţie şi anticarbonatare 9490120.
 • Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi aplicaţi: La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe suprafeţe exterioare sau interioare, în prezenţa straturilor de grosime redusă de tempera vechi sau de zugrăveli fărâmicioase aplicaţi un strat de izolant fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
 • Aplicaţi la interior 1-2 straturi din fondul specific DECORFOND 3880019; la exterior 2 straturi de NEPTUNUS s. 380 sau NEPTUNUS RIEMPITIVO s. 382.
 • La uscarea completă a fondului (după cel puţin 6 ore) aplicaţi VELATURE.

*(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultaţi fişa tehnică corespunzătoare).

INDICAŢII PENTRU APLICARE

 • Pe suprafeţe exterioare VELATURE trebuie aplicat peste NEPTUNUS s. 380 sau NEPTUNUS RIEMPITIVO s. 382.
 • Pe suprafeţe interioare VELATURE trebuie aplicat peste DECORFOND 3880019.
 • Condiţii de mediu şi suport:
  • Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
  • Umiditatea relativă a mediului: <75%
  • Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
  • Umiditatea suportului: <10%
 • Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului superficial sau sub acţiunea directă a soarelui.
 • După aplicare suprafeţele exterioare trebuie protejate de ploaie şi umiditate până la uscarea completă a produsului în mod normal (la 20 °C) după aproximativ 48 de ore.
 • Unelte: pensulă, burete, tampon sau cârpă.
 • Diluţie: cu 70 până la 100% apă.
 • Prelucrare: după distribuirea produsului cu pensula pe suprafeţe, efectuaţi finisarea:
  • cu pensula: lucrându-l în mod neuniform pentru a obţine efectul nuanţat.
  • cu burete sau tampon: lucraţi-l cu buretele sau tamponul uşor îmbibate cu vopsea.
  • cu cârpa: îndepărtaţi cu o cârpă excesul de pe suport; mişcarea impusă cârpei creează efectul antichizat.
 • Produsul trebuie prelucrat înainte de a începe faza de uscare; pe suprafeţele extinse evitaţi racordurile; lucraţi întotdeauna ud pe ud, folosind un număr suficient de lucrători pentru a garanta această condiţie.
 • Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
 • Consum indicativ: aproximativ 15-20 mp/l per strat, diferind în funcţie de tipul de suport şi de prelucrare.
  Consumul respectiv se referă la suporturi netede şi cu grad mediu de absorbţie. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele mici de nuanţă. În intervenţiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialele de aceeaşi marcă de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forţă majoră, este indispensabilă continuarea cu o nouă marcă pe acelaşi perete, nu uniţi culorile. Pentru racord, utilizaţi eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeţei, plinte, muchii, şanţuri sau altele.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)
VELATURE Conţine max.: 100 g/l VOC
Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic / A nu se lăsa la îndemâna copiilor / Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare / Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie şi mănuşi adecvate / În caz de înghiţireconsultaţi imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector siloxanic cu efect antichizat.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică vopseaua pe bază de polimeri siloxanici în dispersie apoasă VELATURE s. 383, colorată în mod adecvat, potrivită pentru a obţine efecte cromatice antichizate.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică. 

 

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Velature – protector decorativ siloxanic antialge cu efect antichizat pentru exterior si interior”