san marco suceava
Fumex mat

Fumex mat – vopsea murală inodoră anti-pete pe bază de solvent

FUMEX MAT este o vopsea murală opacă pentru interioare, capabilă să acopere şi să blocheze reapariţia petelor provocate de fum, funingine, cafea şi de depunerile de nicotină şi gudron.

Vopseaua este formulată pe bază de solvenţi inodori care ameliorează în mod considerabil condiţiile de lucru. Datorită rezistenţei ridicate a vopselei la apă şi la mucegai, împreună cu o permeabilitate optimă, FUMEX MAT este indicat în special pentru ambiente umede precum băi, bucătării, cantine, etc.
FUMEX MAT poate fi aplicat chiar şi pe suporturi fărâmicioase, fără fixativ.
Reologia specială a produsului permite o aplicare uşoară.

Descriere Produs

Detalii produs

DESCRIERE

FUMEX MAT este o vopsea murală opacă pentru interioare, capabilă să acopere şi să blocheze reapariţia petelor provocate de fum, funingine, cafea şi de depunerile de nicotină şi gudron.
Vopseaua este formulată pe bază de solvenţi inodori care ameliorează în mod considerabil condiţiile de lucru.
Datorită rezistenţei ridicate a vopselei la apă şi la mucegai, împreună cu o permeabilitate optimă, FUMEX MAT este indicat în special pentru ambiente umede precum băi, bucătării, cantine, etc.
FUMEX MAT poate fi aplicat chiar şi pe suporturi fărâmicioase, fără fixativ. Reologia specială a produsului permite o aplicare uşoară.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suporturi interioare în prezenţa petelor recurente şi dificil de eliminat provocate de fum, gudron, apă stagnantă, etc:
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe din beton.
- Suprafeţe din ghips şi ghips carton.
- Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Plăci aglomerate din lemn
Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităţilor descrise în paragraful “PREGĂTIREA SUPORTULUI”.
Nu aplicaţi pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: răşini acrilice în soluţie.
-Solvente: izoparafine inodore
-Aspect: opac
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 kg/l
-Vâscozitatea preparatului: gel
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţe tencuite, din ghips şi ghips carton:
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi maturat. Dacă este necesar, refaceţi sau consolidaţi suportul cu produse specifice.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescenţe prezente şi părţile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminaţi complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelaţi neregularităţile suportului şi trataţi găurile, scorojelile, crăpăturile şi denivelările cu TAMSTUCCO. Sigilaţi fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curăţaţi stucaturile şi peticirile cu glaspapir.
- Efectuaţi eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Aplicaţi FUMEX MAT conform modalităţilor descrise în indicaţiile de aplicare.
*(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv –
Consultaţi fişa tehnică corespunzătoare).

INDICAŢII PENTRU APLICARE

- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă, rol, pistol, aplicator airless.
- Nr. straturi: cel puţin 2 straturi până la acoperirea completă.
- Diluţie: pentru aplicările cu pensula şi rolul produsul este pregătit pentru utilizare sau poate fi diluat cu maximum 5% Dil. Sintetico Inodoro 5240040 .
- În aplicările cu pistolul diluaţi cu 10% Dil. Inodore 5240040.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu Dil. Sintetico Inodoro 5240040.
- Consum indicativ: 6-7 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la suporturi netede şi cu grad mediu de absorbţie. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORAREA

Produsul este disponibil în alb şi poate fi colorat prin adăugarea şi agitarea mecanică constantă a pastelor colorimetrice din Sistemul Colorimetric Marcromie.
Produsul poate fi de asemenea colorat cu coloranţii COLORADO seria 548 în nuanţe deschise. Nu depăşiţi cantitatea de 5% din volumul pastelor colorimetrice.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. I: vopsele monocomponente cu performanţe ridicate (pe bază de solvent): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
FUMEX MAT Conţine max.: 500 g/l VOC
Inflamabil. / poate provoca pe termen lung efecte negative pentru mediul acvatic. / Expunerea repetata poate provoca uscarea si craparea pielii. / Conservati departe de locurile care pot fi ajunse de copii. / Nu respirati vaporii / Nu aruncati resturile în canal / În caz de incendiu folositi
stingatoare cu spuma, pulbere sau co2 – nu folositi apa. / În caz de înghitire, consultati imediat medicul si aratati-i recipientul sau eticheta.
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat în conformitate cu normele de igienă şi siguranţă în vigoare; după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţile ca deşeuri speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea inodoră antifum antipete.
Pe fonduri pregătite dinainte se aplică vopseaua inodoră antifum antipete FUMEX MAT cod 4450019, pe bază de răşini acrilice dizolvate în solvent inodor şi aditivi pentru blocarea petelor de fum, nicotină, etc, în cel puţin 2 straturi, în cantităţile determinate de gradul de absorbţie al
suportului.
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât
condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Fumex mat – vopsea murală inodoră anti-pete pe bază de solvent”