san marco suceava
marmo antico 4-1
Marmo anticomarmo antico (2)marmo antico (3)marmo antico (5)marmo antico (6)marmo antico (4)marmo antico (7)marmo antico (1)marmo antico (8)

Marmo antico – invelis decorativ mineral fatuit pentru exterior-interior

MARMO ANTICO este un învelis mural mineral decorativ
pentru exterior si interior, cu o permeabilitate ridicata, care
permite obtinerea unui finisaj cu aspect poros si brazdat care aminteste de aspectul tipic al travertinului. MARMO ANTICO confera suprafetelor exterioare monumentalitatea austera, dar extrem de eleganta, a suporturilor lucrate în piatra, iar la interior uneste armonia estetica cu soliditatea functionala.
MARMO ANTICO da nastere unui învelis cu o permeabilitate
ridicata.

Poate fi aplicat pe:
- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri.

Descriere Produs

DESCRIERE DETALIATĂ

DESCRIERE MARMO ANTICO este un înveliş mural mineral decorativ pentru exterior şi interior, cu o permeabilitate ridicată, care permite obţinerea unui finisaj cu aspect poros şi brăzdat care aminteşte de aspectul tipic al travertinului. MARMO ANTICO conferă suprafeţelor exterioare monumentalitatea austeră, dar extrem de elegantă, a suporturilor lucrate în piatră, iar la interior uneşte armonia estetică cu soliditatea funcţională. MARMO ANTICO dă naştere unui înveliş cu o permeabilitate ridicată. INDICAŢII DE UTILIZARE  Poate fi aplicat pe:

 • Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
 • Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
 • Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităţilor menţionate la paragraful ‘Pregătirea suportului’. Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate. Din cauza naturii sale prevalent minerale nu se recomandă aplicarea produsului MARMO ANTICO pe zugrăveli sintetice vechi (vopsele pe bază de apă lavabile cu cuarţ şi învelişuri plastice). Nu se recomandă utilizarea pe suprafeţe din beton deoarece, din cauza permeabilităţii ridicate, produsul nu are o putere protectoare împotriva agresiunii anhidridelor carbonice, cauza principală a degradării betonului. CARACTERISTICI TEHNICE

 • Natura liantului: var stins modificat
 • Solvent: apă
 • Granulometrie maximă a pudrei de marmură: 0,7 mm
 • Vâscozitatea preparatului: consistenţă păstoasă
 • Permeabilitate la vaporii de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată, Sd<0,10 m
 • Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 2-3 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 12 ore (în funcţie de grosimea aplicată).

PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafeţe tencuite:

 • Asiguraţi-vă că suportul are un timp de maturare de cel puţin 28 de zile. Dacă este necesar, refaceţi sau consolidaţi suportul cu produse specifice.
 • În prezenţa algelor trataţi suprafaţa cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
 • Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescenţe prezente şi părţile exfoliante din zugrăveli vechi. Eliminaţi complet eventualele straturi de zugrăveli desprinse de var sau tempera.
 • Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele prin periere.
 • Sigilaţi fisurile cu produse de sigilare adecvate.
 • Curăţaţi stucaturile şi peticirile cu glaspapir; eliminaţi praful.
 • Efectuaţi eventualele nivelări ale tencuielii cu RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 sau RASOMARC 9500150, în funcţie de tipul suportului.
 • Doar în prezenţa suprafeţelor deosebit de fărâmicioase aplicaţi fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
 • În prezenţa fondurilor neomogene, cu zugrăveli vechi, uniformizaţi în mod preventiv prin aplicarea fondului de legătură MARCOSIL GRIP 9310019 sau cu fixativul hidrodiluabil cu putere mare de acoperire MARCOTHERM PRIMER 4740019.
 • Aplicaţi MARMO ANTICO conform modalităţilor descrise în indicaţiile de aplicare.

*(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultaţi fişa tehnică corespunzătoare). INDICAŢII PENTRU APLICARE

 • Deoarece uscarea şi carbonatarea produsului MARMO ANTICO, ca în cazul tuturor produselor pe bază de var, sunt puternic influenţate de condiţiile de temperatură şi umiditate se recomandă aplicarea la temperaturi cuprinse între +10 °C şi +35 °C şi la o umiditate relativă a mediului de <75%.
 • Evitaţi aplicaţiile sub acţiunea directă a soarelui.
 • Expunerea suprafeţelor tratate cu produse de finisare pe bază de var la agenţii atmosferici, ploaie, umiditate crescută, temperatură scăzută a mediului, poate genera fenomene de albire a finisării în timpul procesului de carbonatare. Acest fenomen poate deveni ireversibil în condiţii extreme.
 • După aplicare, suprafeţele exterioare trebuie protejate de ploaie şi umiditate până la uscarea completă a produsului, în mod normal (la 20 °C) după circa 72 ore.
 • Dacă suportul nu necesită un fixativ, se recomandă umezirea acestuia, pentru ca zidul să nu absoarbă în mod excesiv apa conţinută în liant.
 • Unelte: drişcă inox.
 • Nr. straturi: cel puţin 2 straturi.
 • Diluţie: pregătit pentru utilizare.
 • Modalităţi de aplicare:
  • Aplicaţi o nivelare de fond pentru a uniformiza suportul;
  • După 12 ore aplicaţi un strat ulterior de produs pentru a obţine grosimea adecvată;
  • După ce produsul aplicat începe să se întărească, aplicaţi cantităţi mici de produs, ud pe ud, comprimând suprafeţele şi compactându-le pentru a umple porozităţile.
  • Răzuiţi suprafaţa cu lama uneltei, având grijă să menţineţi ustensila perpendicular pe suprafaţă, pentru a realiza vinele produsului MARMO ANTICO.
  • Neteziţi apoi produsul pentru a compacta suprafaţa.
 • Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
 • Consum indicativ: 2,5-3 kg/mp în 2 straturi. Consumul respectiv se referă la suprafeţe netede şi cu grad mediu de absorbţie. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORAREA Culoarea poate fi obţinută cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie, utilizând doar paste colorante pe bază de oxizi. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele mici de nuanţă. În intervenţiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialele de aceeaşi marcă de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forţă majoră, este indispensabilă continuarea cu o nouă marcă pe acelaşi perete, nu uniţi culorile. Pentru racord, utilizaţi eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeţei, plinte, muchii, şanţuri sau altele. DEPOZITAREA Temperatura maximă de conservare: +30 °C Temperatura minimă de conservare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAŢII DE SIGURANŢĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010) MARMO ANTICO Conţine max: 30 g/l VOC iritant pentru piele. / risc de grave leziuni oculare. / conservati departe de locurile care pot fi ajunse de copii. / evitati contactul cu ochii. / în caz de contact cu ochii, spalati imediat si abundent cu apa si consultati medicul. / folositi manusi adecvate si protejati-va ochii/fata. / în caz de înghitire, consultati imediat medicul si aratati-i recipientul sau eticheta. Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare; lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă. REZUMAT DE CAPITOL Înveliş mural mineral decorativ pentru exterior/interior cu efect de travertin. Aplicaţi pe suprafeţe pregătite dinainte învelişul mural mineral decorativ MARMO ANTICO seria 960, pe bază de var stins, în cel puţin 2 straturi. COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. 

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Marmo antico – invelis decorativ mineral fatuit pentru exterior-interior”