san marco suceava
marmorino classico (3)
marmorino classico (1)marmorino classico (2)marmorino classico (3)marmorino classico (4)marmorino classico (5)marmorino classico (6)

Marmorino classico – invelis decorativ mineral fatuit pentru exterior-interior

MARMORINO CLASSICO este un înveliş mural pentru
exterior şi interior, pe bază de liant mineral, care permite
obţinerea unui finisaj foarte similar celui al tencuielilor
vechi prezente în construcţiile din Veneţia.
Produsul aplicat este diferit de fiecare dată, caracterizat de
nuanţe şi efecte cromatice care depind de capacitatea şi
caracteristicile decoratorului.
MARMORINO CLASSICO realizează un strat de grosime
considerabilă, rezistent la agresiunea agenţilor atmosferici
şi caracterizat de o permeabilitate ridicată.

Marmorino classico se aplică în două straturi cu un consum mediu de 2,5-3 kg/m2.
Scule: gletieră inox – plastic, burete.

Descriere Produs

DESCRIERE DETALIATĂ

DESCRIERE

MARMORINO CLASSICO este un înveliş mural pentru exterior şi interior, pe bază de liant mineral, care permite obţinerea unui finisaj foarte similar celui al tencuielilor vechi prezente în construcţiile din Veneţia. Produsul aplicat este diferit de fiecare dată, caracterizat de nuanţe şi efecte cromatice care depind de capacitatea şi caracteristicile decoratorului.
MARMORINO CLASSICO realizează un strat de grosime considerabilă, rezistent la agresiunea agenţilor atmosferici şi caracterizat de o permeabilitate ridicată. Produsul este în special adaptat pentru intervenţiile de restaurare, chiar şi pentru restaurarea edificiilor de interes istoric-artistic special.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

 • Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
 • Zugrăveli şi învelişuri vechi de natură minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
 • Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităţilor menţionate la paragraful ‘PREGĂTIREA SUPORTULUI’.
Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate.

Nu se recomandă utilizarea pe suprafeţe exterioare din beton deoarece, din cauza permeabilităţii ridicate, produsul nu are o putere protectoare împotriva agresiunii anhidridelor carbonice, cauza principală a degradării betonului.

CARACTERISTICI TEHNICE

 • Natura liantului: var stins
 • Solvent: apă
 • Granulometrie maximă cuarţ: 0,7 mm
 • Vâscozitatea preparatului: consistenţă păstoasă
 • Permeabilitate la apă în stare lichidă UNI EN 1062-3: medie, w=0,20 kg/m²h^0,5
 • Permeabilitate la vapori de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată, Sd=0,08 pentru o grosime de 0,7 mm
 • Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 2-3 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 12 ore (în funcţie de grosimea aplicată).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţe tencuite:

 • Asiguraţi-vă că suportul are un timp de maturare de cel puţin 28 de zile.
 • Controlaţi starea de conservare. Suprafaţa trebuie să fie consistentă. În caz contrar, refaceţi sau consolidaţi suportul cu produse specifice.
 • În prezenţa algelor trataţi suprafaţa cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
 • Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescenţe prezente.
 • În prezenţa zugrăvelilor vechi cu var sau tempera, eliminaţi părţile care se exfoliază şi nu au aderenţă perfectă.
 • Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele prin periere.
 • Atât fisurile aflate la interior, cât şi cele aflate la exterior trebuie lărgite în mod adecvat şi umplute cu stuc sau produse analoage.
 • Nivelaţi neregularităţile suportului. Găurile, scorojelile, fisurile şi denivelările pot fi tratate cu BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 sau RASOMARC 9500150, în funcţie de tipul suportului.
 • Doar în prezenţa suprafeţelor deosebit de fărâmicioase aplicaţi ATOMO 8840001 fixativ micronizat fără solvent.
 • În prezenţa fondurilor neomogene, cu zugrăveli vechi, uniformizaţi în mod preventiv prin aplicarea fondului de legătură MARCOSIL GRIP 9310019 sau cu fixativul hidrodiluabil cu putere mare de acoperire MARCOTHERM PRIMER 4740019.
 • Aplicaţi MARMORINO CLASSICO conform modalităţilor descrise în indicaţiile de aplicare.

*(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultaţi fişa tehnică corespunzătoare).

INDICAŢII PENTRU APLICARE

 • Întrucât uscarea şi carbonatarea produsului MARMORINO CLASSICO, ca în cazul tuturor produselor pe bază de var, sunt influenţate puternic de condiţiile de temperatură şi umiditate, se recomandă aplicarea la temperaturi cuprinse între +10°C şi +35°C şi la o umiditate relativă a mediului de <75%.
 • Evitaţi aplicările sub acţiunea directă a soarelui.
 • Expunerea suprafeţelor tratate cu produse de finisare pe bază de var la agenţii atmosferici, ploaie, umiditate crescută, temperatură scăzută a mediului, poate genera fenomene de albire a finisării în timpul procesului de carbonatare. Acest fenomen poate deveni ireversibil în condiţii extreme.
 • După aplicare, suprafeţele exterioare trebuie protejate de ploaie şi umiditate până la uscarea completă a produsului, în mod normal (la 20 °C) după circa 72 ore.
 • Dacă suportul nu necesită un fixativ, se recomandă umezirea acestuia, pentru ca zidul să nu absoarbă în mod excesiv apa conţinută în liant.
 • Unelte: drişcă inox, din plastic, burete, pensulă.
 • Nr. straturi: produsul se aplică în cel puţin 2 straturi pentru pregătirea fondului.
 • Diluţie: pregătit pentru utilizare. Fiind un produs de natură minerală, vâscozitatea produsului MARMORINO CLASSICO poate creşte în timpul stocării; pentru a reveni la vâscozitatea iniţială este suficientă agitarea cu un mijloc mecanic, adăugând eventual maximum 1% apă.
 • Modalităţi de aplicare:
  • Pentru efectul “”tip marmură”":
   • Unelte: drişcă din oţel inox sau plastic.
   • Aplicaţi un strat de fond pentru a uniformiza suportul;
   • După 12 ore aplicaţi un strat ulterior de produs pentru a obţine grosimea adecvată;
   • În momentul în care produsul aplicat începe să intre în tensiune, aplicaţi cantităţi mici de produs, ud pe ud, comprimând suprafeţele şi compactându-le pentru a umple porozităţile.
   • Efectuaţi apoi lustruirea suprafeţei.
  • Pentru efectul rustic “tip tencuială colorată”:
   • Unelte: drişcă inox/plastic şi finisare cu drişcă din burete.
   • Aplicaţi un strat de fond pentru a uniformiza suportul;
   • După 4-5 ore aplicaţi un strat ulterior de produs pentru a obţine grosimea adecvată;
   • În momentul în care produsul începe să intre în tensiune, finisaţi cu drişca din burete (nu udaţi suprafeţele aflate în lucru).
 • Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
 • Consum indicativ: 2,5-3 kg/mp la 2 straturi. Consumul respectiv se referă la suprafeţe netede şi cu grad mediu de absorbţie. Este indicată determinarea consumului efectiv cu un test preliminar pe suportul în cauză

COLORAREA

Culoarea poate fi obţinută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie şi cu coloranţii COLORADO seria 548 rezistenţi la substanţe bazice.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele mici de nuanţă.
În intervenţiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialele de aceeaşi marcă de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forţă majoră, este indispensabilă continuarea cu o nouă marcă pe acelaşi perete, nu uniţi culorile. Pentru racord, utilizaţi eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeţei, plinte, muchii, şanţuri sau altele

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipienteşe iniţiale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)
MARMORINO CLASSICO Conţine max: 30 g/l VOC
iritant pentru piele. / risc de grave leziuni oculare. / conservati departe de locurile care pot fi ajunse de copii. / evitati contactul cu ochii. / în caz de contact cu ochii, spalati imediat si abundent cu apa si consultati medicul. / folositi manusi adecvate si protejati-va ochii/fata. / în caz de înghitire, consultati imediat medicul si aratati-i rcipientul sau eticheta.
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare; lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL
Înveliş mural mineral.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică învelişul mural mineral decorativ MARMORINO CLASSICO seria 947, pe bază de var stins, în cel puţin 2 straturi, cu permeabilitate la vapori de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată, şi permeabilitate la apă în stare lichidă UNI EN 1062-3: medie.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. 

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Marmorino classico – invelis decorativ mineral fatuit pentru exterior-interior”