san marco suceava
Combat 111

Combat 111 – Aditiv igienizator antimucegai antialge pentru vopsele destinate suprafețelor exterioare

COMBAT 111 este un produs formulat pentru a fi aditivat produselor utilizate în mod tradiţional la zugrăvirea suporturilor murale externe. Conferă o acţiune igienizatoare eficientă, menţinând aspectul estetic original al vopselei şi protejând-o totodată de formarea mucegaiului şi algelor.

Categorie: .

Descriere Produs

Detalii produs

DESCRIERE

COMBAT 111 este un produs formulat pentru a fi aditivat produselor utilizate în mod tradiţional la zugrăvirea suporturilor murale externe. Conferă o acţiune igienizatoare eficientă, menţinând aspectul estetic original al vopselei şi protejând-o totodată de formarea mucegaiului şi algelor.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Destinaţia de utilizare a COMBAT 111 sunt vopselele diluabile în apă şi învelişurile pentru lucrările murale exterioare.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Solvent: apă.
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 kg/l.

INDICAŢII PENTRU APLICARE

-Agitaţi produsul înainte de a-l adăugat vopselei.
-Aditivaţi COMBAT 111 în raportul de 1 litru de aditiv la 25 kg sau 15 l de vopsea.
-Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006
Iritant
Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea.
Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare.
Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie şi mănuşi adecvate şi protejaţi-vă ochii şi faţa.
În caz de înghiţire consultaţi imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
Conţine: 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare.
Adăugarea produsului COMBAT 111 în cantităţile prevăzute modifică etichetarea de periculozitate a produsului la care este adăugat.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Combat 111 – Aditiv igienizator antimucegai antialge pentru vopsele destinate suprafețelor exterioare”