san marco suceava
Combat 444

Combat 444 – aditiv igienizator antimucegai pentru vopsele murale destinate suprafețelor interne

COMBAT 444 este un aditiv antimucegai care se adaugă vopselelor hidrosolubile tradiţionale pentru interior, pentru a conferi o acţiune igienizatoare eficientă, în măsură să conserve în timp aspectul estetic original al vopselei aplicate.

Categorie: .

Descriere Produs

Detalii produs

DESCRIERE

COMBAT 444 este un aditiv antimucegai care se adaugă vopselelor hidrosolubile tradiţionale pentru interior, pentru a conferi o acţiune igienizatoare eficientă, în măsură să conserve în timp aspectul estetic original al vopselei aplicate.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Destinaţia de utilizare a COMBAT 444 sunt vopselele hidrosolubile pentru lucrările murale interioare, atunci când se doreşte asigurarea unor condiţii igienice optime în prezenţa umidităţii sau ventilării limitate în medii precum bucătării, băi, cantine şi alte tipuri de încăperi.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Solvent: apă.
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,98 ± 0,05 kg/l.

PENTRU APLICARE

- Agitaţi produsul înainte de a-l adăuga vopselei.
- Aditivaţi COMBAT 444 în raportul de 0,250 litri de aditivla 25 kg sau 15 litri de vopea. Pentru cantităţi mai mici dozaţi 15 ml de aditiv la litru de vopsea sau 10 ml de aditiv la kilogram de produs de finisare.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006
-poate provoca sensibilitate în contact cu pielea.
-nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
-evitaţi contactul cu pielea.
-a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
-utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie şi mănuşi adecvate şi protejaţi-vă ochii şi faţa.
-în caz de înghiţire consultaţi imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
Conţine: 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de
siguranţă.
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât
condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Combat 444 – aditiv igienizator antimucegai pentru vopsele murale destinate suprafețelor interne”