san marco suceava
Isograff

Isograff – protector antigraffiti de sacrificiu

ISOGRAFF este un produs antigraffiti diluabil în apă, permeabil, cu efect de sacrificiu pentru protecţia suprafeţelor minerale.

ISOGRAFF creează o barieră superficială de sacrificiu care protejează suportul, reducând absorbţia apei şi murdăriei, nu alterează permeabilitatea suportului şi facilitează eliminarea graffiti-urilor ulterioare prin curăţare cu apă caldă.
Deoarece stratul de ISOGRAFF poate fi îndepărtat, după eliminarea graffiti-urilor este necesară repetarea tratamentului anti-graffiti.

Descriere Produs

Detalii produs

DESCRIERE

ISOGRAFF este un produs antigraffiti diluabil în apă, permeabil, cu efect de sacrificiu pentru protecţia suprafeţelor minerale.
ISOGRAFF creează o barieră superficială de sacrificiu care protejează suportul, reducând absorbţia apei şi murdăriei, nu alterează permeabilitatea suportului şi facilitează eliminarea graffiti-urilor ulterioare prin curăţare cu apă caldă.
Deoarece stratul de ISOGRAFF poate fi îndepărtat, după eliminarea graffiti-urilor este necesară repetarea tratamentului anti-graffiti.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Aplicabil pe diferite tipologii de materiale care se folosesc în mod normal pe suprafeţele murale ale faţadelor:
- Suporturi din piatră, cărămizi, marmură, granit, etc.
- Suprafeţe minerale vopsite deja, consistente şi bine ancorat de suport, capabile să suporte curăţarea cu apă sub presiune ulterioară.
- În cazul suprafeţelor sfărâmicioase, aplicaţi preventiv consolidantul adecvat.
- În cazul aplicărilor pe vopsele lavabile, culoarea protejată tinde să devină mai intensă.
- Nu poate fi aplicat pe vopsele permeabile şi pe bază de var.
- În cazul în care tratamentul antigraffiti pune în evidenţă diferenţe prea mari între suprafeţele tratate şi cele netratate se recomandă aplicarea produsului pe porţiuni de suprafaţă geometric delimitate; în acest sens pot fi de ajutor brâurilor, consolelor, cabluri în general, pentru ca suprafeţele să fie coerente din punct de vedere estetic.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: ceară polimerică în dispersie apoasă
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,98 ± 0,02 kg/l
-Timp de scurgere UNI EN ISO 2431: 30”±3” Coppa Iso n.3 la 25 °C
-Gradul de transmisie a vaporilor de apă, conform UNI EN 1062-1: >15 g (m2 în 24 h)
-Variaţie cromatică conform UNI 8941: ΔE Cielab <5
-Îmbătrânirea artificială conform UNI EN ISO 11507 pentru 500 ore: variaţie cromatică ΔE Cielab <5 măsurată conform UNI 8941.
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 30 minute, totală în 2 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturi din piatră, cărămizi, marmură şi granit:
- Suprafeţele trebuie să fie curate şi consistente.
- În cazul suporturilor neconsistente, consolidaţi suprafaţa utilizând produse adecvate care vor fi alese în baza tipului de material şi nivelului de degradare.
- În prezenţa murdăriei, crustelor superficiale, exfolierilor, etc., efectuaţi curăţarea prin spălare cu apă sub presiune, hidrosablare, microsablare sau curăţare chimică. Se recomandă efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai eficiente metode şi tipuri de curăţare.
- În prezenţa graffiti-urilor, eliminaţi-le cu GRAFFITI REMOVER 7780001 conform modalităţilor menţionate în fişa tehnică respectivă.
- Îndepărtarea graffiti-urilor depinde mult de porozitatea suportului; pe suporturi netede precum marmura şi granitul curăţarea are loc uşor, în timp ce pe suporturi cu porozitate ridicată, aceasta se poate dovedi dificilă.
- Aplicaţi produsul pe suportul uscat.
Suporturi vopsite:
- Asiguraţi-vă că zugrăveala este bine ancorată pe suport şi că vopseaua poate rezista spălării ulterioare cu apă sub presiune.
- Ştergeţi praful şi murdăria prezente.
- Aplicaţi produsul pe suportul uscat.
- Suprafeţele vopsite deja cu produse puţin rezistente la spălare precum vopsele permeabile sau pe bază de var nu pot fi tratate cu ISOGRAFF deoarece eventuala spălare ulterioară pentru eliminarea graffiti-urilor comportă şi eliminarea stratului de vopsea.
Modalitate de îndepărtare:
- Efectul antigraffiti este obţinut după uscarea totală a suportului (24 ore la 20°C) şi rămâne eficient, menţinând propria stabilitate chimică-fizică, cel puţin pentru trei ani dacă nu este îndepărtat.
- Suportul protejat cu antigraffiti ISOGRAFF pe care sunt aplicate graffiti-uri poate fi curăţat cu un aparat de spălare sub presiune cu apă caldă la 80° C sau cu generator de vapori utilizat pentru curăţarea suprafeţelor domestice.
- Pentru îndepărtare nu folosiţi solvenţi organici sau diluanţi.
- În cazul suprafeţelor deja vopsite şi pe care au fost aplicate graffiti-uri, eliminarea acestora cu ajutorul produselor decapante poate comporta şi eliminarea vopselei, prin urmare se recomandă acoperirea graffitiurilor cu un nou strat de vopsea şi aplicarea ulterioară a produsului antigraffiti ISOGRAFF.
- Deşi suprafeţele tratate deja cu ISOGRAFF şi curăţate păstrează o anumită putere antigraffiti, acestea vor fi reînnoite cu o nouă aplicare locală de produs.

INDICAŢII PENTRU APLICARE

- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă, rol, pistol cu presiune mică.
- Înainte de a începe tratamentul antigraffiti, recomandăm contactarea Serviciului de Asistenţă Tehnică al companiei noastre.
- produsul se usucă în 2 ore la 25 °C şi 65% U.R., suprafeţele tratate vor fi protejate de ploaie pentru cel puţin 12 ore.
- Nr. straturi: cel puţin 1 strat, evitând scurgerea produsului. Al doilea strat va fi aplicat după 20 de minute de la prima aplicare.
- Diluţie: pregătit pentru utilizare.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Consum indicativ: 6-8 mq/l per strat. Consumul respectiv se referă la suporturi netede şi cu gard mediu de absorbţie. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: vopsele monocomponente cu performanţe ridicate (pe bază de apă): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)-ISOGRAFF Conţine max.: 140 g/l VOC
Produsul nu are nevoie de etichetare în conformitate cu Directivele 67/548/CEE şi transpuse de Decretul Legislativ 65 din 14/03/03 cu modificările şi completările ulterioare.
Utilizaţi produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare; după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizaţi în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă. În caz de înghiţire, consultaţi imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare, în cursurile de apă şi pe pământ. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector antigraffiti cu efect de sacrificiu ISOGRAFF cod. 7770002 din ceară pe bază de polimeri dispersate în mediu apos, având coeficientul de transmisie la vapori >15 g pe mp în 24 ore, şi variaţie cromatică ΔE Cielab <5, în cel puţin 1 strat în cantitatea determinată de absorbţia suportului.
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât
condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

Opinii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care scrie un comentariu “Isograff – protector antigraffiti de sacrificiu”